Dombóvár ügyvédi iroda (1936), Fortepan 13736
Dombóvár ügyvédi iroda (1936), Fortepan 13736

RÖVID KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

A folyóirat a szociálpedagógia és határterületeinek elméleti, módszertani, oktatási és gyakorlati problémáinak elemzésére vállalkozik. Fontos céljának tekinti a tárgyterület oktatásához nélkülözhetetlen írások és a hallgatók kiemelkedő munkáinak közreadását is. 


KÉZIRATOK FOGADÁSA

A kéziratokat kizárólag elektronikus formában fogadja a szerkesztőség. A tanulmányok esetében kérjünk max. 2000 karakteres angol és magyar absztraktot is, valamint 3-4 kulcsszót magyarul és angolul.

E-mail cím: szocialpedagogia@avkf.hu


ROVATOK

Tanulmányok: Elméleti és empirikus tanulmányok, 30-40 000 karakter terjedelemben. A tanulmányok az adott tematikus szám témájához kapcsolódnak. A tanulmányokat két független bíráló értékeli. 

Mappa: Rövidebb esszék és empirikus vizsgálatok, 10-20 000 karakter terjedelemben, amelyek témája eltérhet a tematikus szám tartalmától. A mappa rovat tanulmányait egy független bíráló értékeli. 

Műhely: Beszélgetések, modellértékű programok a gyakorlat felől közelítve, valamint hallgatók kiemelkedő diplomamunkáinak, TDK-s dolgozatainak közlése, 10-20 000 karakter terjedelemben, amelyek témája eltérhet a tematikus szám tartalmától.

Recenziók: A szociális szakmákhoz kapcsolódó hazai és külföldi publikációk ismertetése és elemzése, 5-10 000 karakter terjedelemben.

KÉZIRAT MEGJELENTETÉSE

A kézirat tartalmáért és a közölt képekért, ábrákért a szerző személyes felelősséget visel. A publikálás során betartja a vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat. A benyújtott kéziratokat szerkesztői bizottság bírálja el, két független bíráló véleménye alapján. Kivételes esetben máshol publikált tanulmányt, illetve egy nagyobb írás részletét is be lehet küldeni. Ez esetben kérjük az eredeti megjelenés helyét és idejét feltüntetni.

A kéziratokat Word formátumban, másfeles sorközzel, 12-es betűvel, a rovatnak megfelelő (de maximum 50 000 karakter) terjedelemben várjuk.


ÁBRÁK, GRAFIKONOK, FÉNYKÉPEK

Kérjük a szerzőket, hogy az ábrákat és grafikonokat úgy készítsék, hogy azok fekete-fehér nyomtatásban is értelmezhetők legyenek.

A grafikonok alapját képező táblázatokat / számszerű adatokat külön Excel fájlban is kérjük csatolni.

Az ábrákat és fényképeket külön fájlban (tif vagy jpg formátumban), minimum 300 dpi felbontásban is kérjük mellékelni.

Az ábrák és táblázatok méretezésénél és a táblázatszövegek mennyiségénél kérjük figyelembe venni a szedéstükör méreteit (szélesség: 130 x magasság: 200 mm). Az ennél nagyobb ábrát, táblázatot kicsinyítenünk kell, ez pedig csak annyira lehetséges, amennyire még nem rontja a szövegek olvashatóságát.

HIVATKOZÁS ÉS IRODALOM

Hivatkozások a szövegben

A hivatkozás mindig a tanulmány szövegében szerepeljen, lábjegyzetbe csak akkor kerüljön hivatkozás, ha az a lábjegyzetben közölt szövegre vonatkozik.

Példák a szövegközi hivatkozásra

Egyszerzős műveknél:

(Huff 2013)

Angyal (2000) szerint

"Miért épp én legyek a hős?" (Hankiss 1983: 33.)

Két- vagy háromszerzős műveknél:

(Bartal-Kmetty 2011)

(Lloyd-King-Chenoweth 2002)

Lloyd, King és Chenoweth (2002) szerint

Háromnál több szerző esetén

első előforduláskor: (Freisinger-Gyarmati-Rácz-Szombathelyi 2015)

a továbbiakban: (Freisinger és mtsai 2015)

Irodalom

A kézirat végén ábécérendben felsorolásra kerül valamennyi hivatkozott szakirodalom. A címleírásokat az alábbi formában kérjük:

Frankl, Viktor E. (2002): Tudattalan Isten. Euroadvice Bt., Budapest.

Hoyer Mária - Tremkó Mariann (2000): Istenkeresés helyett egyszer használatos kapcsolat, avagy a drogfogyasztó magatartás, mint a társadalmi változások tükre. In: Demetrovics Zsolt (szerk.): A szintetikus drogok világa: diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. Animula Egyesület, Budapest. 199-215.

Halbritter András - Mátyás Izolda - Pauliczky Nóra (2018, szerk.): Iskolakerti kalauz. Iskolakertekért Alapítvány, Budapest.

Bordás Andrea (2010): A kiégés-szindróma a külföldi és a hazai szakirodalomban. Educatio 19/4. 666-672.

Források

Levéltári és más források esetében az adott tudományos gyűjtemény katalógusa a mérvadó, hogy a hivatkozott dokumentum visszakereshető legyen. Ezeket a forrásokat, amennyiben számuk csekély (10 db hivatkozás alatt), kérjük, hogy lábjegyzetben adják meg. Ha a hivatkozások száma magas, úgy az irodalmaknál szokásos zárójeles formában, egyedi számozással jelölje azokat, pl. MNL 01, MNL 02, majd az irodalomlista végén adja meg a feloldásokat.

Internetes hivatkozások kezelése

Az interneten talált tanulmányokat és folyóiratokat a szokásos módon szerző, évszám, hely megjelölésével a felhasznált irodalomban adjuk meg. Pl.: Tóth Olga (2018): A nők elleni párkapcsolati erőszak Magyarországon: Az elmúlt 20 év kutatási eredményeinek összegzése. SOCIO.HU 4, DOI: 10.18030/socio.hu.2018.4.1, https://socio.hu/uploads/files/2018_4/30_toth.pdf (Utolsó megtekintés: 2019. január 13.)

A forrás jellegű hivatkozásokat értelemszerűen a forrásoknál adjuk meg. Minden esetben adjuk meg a dokumentum címét is, ne csak az internetes helyét. Pl.: Megkülönböztetésmentesség és egyenlő esélyek az Európai Unióban. Letölthető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:dh0001&from=HU (Utolsó megtekintés: 2019. január 13.)


A folyóirat mind az MTA Szociológiai  listáján (elfogadott státusz, a folyóirat lista frissítése folyamatban), illetve mind a Neveléstudományi Bizottsága listáján is szerepel.  

szocialpedagogia@avkf.hu
Kiadja: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el