Felhívás


Felhívás a Szociálpedagógia 2024/2 számához


A szociálpedagógia történetisége


A Szociálpedagógia folyóirat történeti tematikájú száma a különböző szervezetek, oktatási
intézmények, önálló egyesületek és egyéni megnyilvánulások szerepét kívánja vizsgálni. A
gyermekek oktatásának fejlesztése, a szociális érzékenyítés fejlődése épp úgy lényeges kutatási
kérdések lehetnek, mint a nőnevelés emancipációja vagy az alternatív pedagógiai módszerek
konfliktusai. Különösen érdekes kutatási terület a népi iskolák, a kollégiumi, szakkollégiumi
tehetséggondozás viszonya a hivatalos oktatási szervezethez és a gyermekek nevelésére ható más
külső erőkhöz. A szerkesztők hivatalos és nem hivatalos, kisebb vagy nagyobb közösségek
szociálpedagógiai nevelésére irányuló, eredeti, máshol még nem megjelent elemző tanulmányokra
tett javaslatokat vár!


Lehetséges fókuszok:
- Az elit szerepvállalása az iskola létrehozásában illetve fenntartásában, a hátrányos helyzetű diákok nevelésében
-  Felekezeti alapú szociálpedagógiai törekvések
- Szociális érzékenyítés a tanításban és a tanítói képzésben
- Politikai rezsimek szociálpolitikai szemlélete
- A nőnevelés emancipációja
- Népi iskolák, tehetséggondozás a kollégiumokban, szakkollégiumokban
- A  határon kívüli nemzetiségi oktatás szociálpedagógiájának alakulása 1989-ig
- Alternatív pedagógiai módszerek


A tervezett tanulmányokról egy kb. 2000 leütés terjedelmű, a feldolgozandó forrásokat is
megjelölő rezümét várunk 2023. október 30-ig, a szám felelős szerkesztőinek elküldve:
 (Koloh Gábor (koloh.gabor@abtk.hu) és Szemethy Tamás (szemethy.tamas@trefort.elte).
Vagy a folyóirat címére: szocialpedagogia@avkf.hu

A rezümék alapján a szerkesztők hoznak döntést 2023. november 30-ig. A lábjegyzetekkel és
irodalomjegyzékkel együtt 40.000, de legfeljebb 60.000 leütésnyi kéziratok leadási határideje 2023. március 30. A rezümé elfogadása nem jelenti az elkészült tanulmányok automatikus közlését. Az írásokat
anonim lektorok és a folyóirat szerkesztői véleményezése után tartalmi kiegészítésre és
módosításra, valamint a Szociálpedagógia hivatkozási rendszerének megfelelő pontosítása, javítása
céljából a szerzőknek visszaküldhetjük.


szocialpedagogia@avkf.hu
Kiadja: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el